Das Buch - książka

 

das Buch - książka

das Märchen - bajka

das Lesezeichen - zakładka

lesen - czytać

 

Zabawa ruchowa :)

Karty pracy - spróbujcie wspólnie z rodzicami stworzyć własną książkę, zakładkę lub pokolorujcie obrazek