Powrót do przedszkola.

 

W oparciu o §18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.) z powodu braku możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków

zajęcia  w  Przedszkolu  Publicznym  nr  61  „Wesoła  Gromadka” w Opolu zostają zawieszone do 15 maja.

 

W okresie tym nauczyciele nadal będą zdalnie prowadzili zajęcia z dziećmi.