6.05.2020

TEMAT TYGODNIA: JAK POWSTAJE KSIAŻKA

Temat: Jak powstaje książka

Data:środa- 06.05.2020

- Rozmowa na temat procesu powstawania książki na podstawie ilustracji. Zwrócenie uwagi na osoby, miejsca biorące udział w tym procesie. Poznanie nazw niektórych zawodów związanych z wydawaniem książki:

Pisarz: https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/02/PISARZ.pdf

Ilustrator https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/02/ILUSTRATOR.pdf

Drukarnia https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/02/DRUKARNIA.pdf

Wydawnictwo https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/02/WYDAWNICTWO.pdf

Księgarnia https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/02/KSI%C4%98GARNIA.pdf

Czytelnik https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/02/CZYTELNIK.pdf

-„ Mali graficy” – zabawa ruchowa. Dziecko porusza się po całej sali w rytm ulubionej piosenki. Gdy dźwięk milknie, Rodzic podaje nazwę dowolnego przedmiotu. Zadaniem dziecka jest narysować ten przedmiot w powietrzu i podać, do czego ten przedmiot może służyć.

„ Dyktando graficzne” – zabawa dla całej rodziny. Każda z osób biorących udział w zabawie dostaje kartkę A4 i komplet kolorowych kredek. Kartka jest przyklejona taśmą klejącą do stolika tak, aby nie można było nią manipulować. Jedna osoba wydaje polecenia: Na środku kartki narysuj stół.; Pod stołem narysuj piłkę.; Nad stołem narysuj żółte słońce.; Obok stołu z prawej strony narysuj brązowe krzesło.; Z lewej strony słońca narysuj niebieską chmurę.; Z prawej strony słońca narysuj różową chmurę. Po zakończeniu rysowania wszyscy porównują swoje prace, wspólnie sprawdzają poprawność wykonania poleceń.

„ Książki na półce”- zabawa dydaktyczna. Rodzic przygotowuje kilka książek i kilka wolnych półek. Poleca dziecku: Połóż na półce 5 książek. Dołóż jeszcze 4 książki. Ile jest książek na półce?; Weź z pudełka tyle klocków, ile jest książek na półce. Rodzic powtarza taki schemat tyle razy, ile naszykował półek.

 Praca z Kartami Pracy numer 4 strona 3 – wprowadzanie liczebnika głównego i porządkowego 9; dolepianie książek na półkach, kolorowanie misiów. Zadanie dla chętnych:- ozdabianie cyfry, łączenie kostek domina ze zbiorami – zgodnie z liczbą elementów.

Warto zobaczyć;

- Jak powstaje książka ilustrowana? - film edukacyjny https://www.youtube.com/watch?v=jgcWVmLqKTk

- Przypomnij sobie piosenkę i naucz się drugiej zwrotki   ,, PIOSENKA O CZYTANIU KSIĄŻEK” MAŁA ORKIESTRA DNI NASZYCH

https://www.youtube.com/watch?v=1g8LubYjMsA