Wewnętrzna procedura funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego.