Przestrzeganie zaleceń

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Od 18 maja 2020 r. przedszkole zapewnia zajęcia opiekuńcze dla dzieci,

których rodzice dostarczyli stosowne oświadczenia  stanowiące załącznik do obowiązującej

Wewnętrznej Procedury funkcjonowania

Przedszkola Publicznego nr  61

„Wesoła Gromadka”

w stanie zagrożenia epidemicznego.

 

Przedszkole czynne jest od 6.30  do 16.30

 

PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ !