Poniedziałek 18 maja 2020 u Kotków

TEMATYKA TYGODNIOWA: Mama i tata

TEMATYKA DNIA: Moja rodzina

PROPOZYCJE ZABAW: 

1.Zabawa ruchowa " Idzie rak"

Dziecko porusza się zgodnie z rytmem wiersza:

Chodzi sobie mały rak  (dzieci idą cztery kroki do przodu)

Raz do przodu, a raz wspak  (dzieci robią cztery kroki do tyłu)

Dokąd idziesz mały raku  (dzieci robią cztery kroki do przodu)

Tam, gdzie domek z tataraku,  (dzieci robią cztery kroki do tyłu)

bo w nim mama, tata, brat  (dzieci robią cztery kroki do przodu)

i ja, bardzo mały rak   (dzieci, stojąc w miejscu, pokazują na siebie i kucają).

2. Słuchanie piosenki " Moja wesoła rodzinka". https://youtu.be/dxKA0073O34

3." Rodzina "- rozmowa w oparciu o ilustrację w Karcie Pracy nr 4 str 10./ ilustracja w załączeniu/ oraz doświadczenia dzieci.

 

 

Dziecko uzupełnia naklejkami luki w ilustracjach / tylko dziecko 6-letnie/, a następnie udziela rodzicowi odpowiedzi na pytania dotyczące treści ilustracji:

- Kogo przedstawia ilustracja?

- Co robią poszczególne osoby?

- Ile osób wchodzi w skład tej rodziny?, ile jest dzieci ? , a ile osób dorosłych?.

- Jakie emocje można odczytać z twarzy poszczególnych osób?

- Z ilu osób składa się Twoja rodzina?

- Dokończ zdanie : Moja mama jest:  ......................; Mój tato jest:................................

4.Zabawa ruchowo- naśladowcza" Odbicie w lustrze"- dziecko robi różne miny, gesty, ruchy; a rodzic próbuje je wiernie odwzorować.Pamiętamy o zmianie ról!!!

5.Zabawa plastyczna " Moja rodzina" z wykorzystaniem książki Piszę i Liczę str 68, czytanie zdań, pisanie ich po śladzie/ 6 -latki/ , Zeszyt grafomotoryczny - zgodnie z tematyką / 5-latki/.

6.Zabawy z rodzicami na świeżym powietrzu.

 

 

                                                       Miłego dnia kochane dzieci