Wtorek - 19 maja

 

19 maja 2020


 

 

Temat: "Na łące"1. Czytanie wiersza B. Formy "Krecik" - rozmowa n/t treści wiersza - w załączniku;


2. Wprowadzenie dzieciom litery ł Ł z wykorzystaniem KP4. 6; - schemat podobny jak przy wprowadzaniu poprzednich liter;


3. Zabawa paluszkowa "Kosi, kosi łapci" - w załączniku;


4. Zabawa dydaktyczna "Dama z łasiczką" z wykorzystaniem Cz.68 - dla dzieci 6 letnich;


5. Zabawa ruchowa z elementami mierzenia "Ile kroków do domu?" - w załączniku:


6. Zabawa plastyczno -  techniczna "Biedronka" techniką origami -

link https://www.bing.com/search?FORM=INCOH2&PC=IC03&PTAG=ICO-1999e5cb&q=biedronka+technika+origamii


7. Zabaw słuchowa "Tropimy głoskę ł "

- wyszukiwanie w domu przedmiotów rozpoczynających się od głoski ł, lub wymyślanie samodzielnie słów; i układanie z nimi zdań; liczenie słów w ulożonym zdaniu;


8. Praca z K4. 8 - dla dzieci 5 letnich - czytanie globalne wyraz podstawowy - łapa;


9. Zabawy dydaktyczne kształcące małą motorykę, analizę i syntezę wzrokowo

- ruchową, utrwalanie poznanych liter;

- "Kolorowanki" - kolorowanie wg kodu;

Rysowanie szlaczków wg wzoru;

Kolorowanie liter, nazywanie litery głównej, czytanie prostych wyrazów;

Ozdabianie litery Ł, ł wg własnego pomysłu -  w załączniku;

 

 

Krecik

– wiersz B. Formy

 

Jestem sobie mały krecik,

chcę by dzieci mnie poznały.

Bardzo miękkie mam futerko,

nim pokryty jestem cały.

Najśmieszniejsze moje łapki,

ciągle ziemię wypychają.

Silne, płaskie, jak łopatki,

zawsze w pracy pomagają.

Swoim ryjkiem bardzo lubię

korytarzy drążyć wiele.

Spulchniać zbite bryły ziemi,

wiercić przejścia i tunele.

Gdy na dworze silne mrozy,

w milej norce, wśród zapasów

siedząc, marzę o przetrwaniu

do wiosennych lepszych czasów.

 

Zadajemy  dzieciom pytania na temat wysłuchanego wiersza:

 

-Jak wygląda kret?

-Gdzie żyje kret?

-Dzięki czemu może kopać korytarze?

-Do czego są porównane łapki kreta?

-Ile łap mają dwa krety?

 

Pokazujemy dzieciom obrazek 2 kretów.  

Dzieci przeliczają łapy dwóch kretów i odpowiadają, następnie układają zdanie:

Kret ma cztery łapy.

Dzieci analizują zdania, dzielą je na wyrazy i wyodrębniają wyraz łapa.

 

krecik.png

 

 

„Kosi, kosi łapki” – zabawa paluszkowa.

 

 Dzieci recytują popularną rymowankę z jednoczesnym dotykaniem kolejnym

i palcami ręki prawej palców wskazującego i kciuka ręki lewej.

Kosi (palec mały ręki prawej dotyka kciuka ręki lewej), kosi (kciuk ręki prawej

dotyka palca małego ręki lewej), łap- (serdeczny prawy dotyka kciuka lewego),

-ki (prawy kciuk dotyka palca lewego serdecznego), poje- (środkowy prawy dotyka kciuka lewego), -dziem do (prawy kciuk dotyka palca środkowego lewego),

bab- (wskazujący prawy dotyka kciuka lewego), -ki (kciuk prawy dotyka palca

wskazującego lewego) itd., aż do końca wiersza.

Całą sekwencję ruchów powtarzamy 3 razy.

 

Ko/si, /ko/si /łap/ki

Poje/dziem do/ bab/ki/

Bab/ka /da /nam /se/ra

A dzia/dek /ser/wat/ki.

 

 

„Ile kroków do domu?” – zabawa ruchowa z elementem mierzenia.

 

Dzieci działają w parze z drugą osobą.

Para ma drewniany klocek.

Jedna osoba  turla klocek.

Tam, gdzie klocek się zatrzyma, jest ich dom.

Druga osoba ma zmierzyć odległość za pomocą kroków.

Rzuca raz jedna , raz druga osoba i mierzą odległość też na zmianę.

Można też mierzyć odległość stopami.

 

Dokończ szlaczki

 

sowa.png

 

Pokoloruj zaznaczone pola – serduszka wybranym kolorem, a gwiazdki na zielono;​​​​​​.

 

obraz.png

 

 

s jak.png

m jak.png

 

ł.png

 

pokoloruj.png

 

Malowanie farbami wg własnego pomysłu

 

biedronka.png

 

motylek.png