Poniedziałek - 25 maja

25 maja 2020


Temat tygodnia: "Mama i Tata"

1. "Rodzina" - zabawa dydaktyczna - z wykorzystaniem KP4, 10 - dla dzieci 6 letnich; w załączniku;


2. Zabawa ruchowa "Idzie rak" - w załączniku;


3. Zabawa ruchowo - naśladowcza "Odbicie w lustrze"

- dziecko stoi na przeciwko rodzica lub rodzeństwa. Jedna osoba  wykonuje różne gesty, miny, a druga  naśladuje ją; potem następuje zamiana ról;


4."Moja wesoła rodzina" - zabawa grafomotoryczna z  wykorzystaniem PiL 68; 

- dla dzieci 6 letnich;


5. Zabawa dydaktyczna "Moi rodzice"

- odczytywanie zdań i dopowiadanie ich zakończenia; "Moja mama jest..."; "Mój tata jest..."


6. Zabawa słownikowa "Zagadkowa osoba"- w załączniku;


7. Praca z K4,9 - dla dzieci 5 letnich; klasyfikowanie wg dwóch cech;


8. Praca plastyczna - "Laurka dla mamy"

- dzieci wykonują samodzielnie laurkę wg własnego pomysłu z wykorzystaniem papieru kolorowego, bibuły, koralików, guziczków, koralików sznurka, farb, kleju  itp.

-  przykładowe szablony w załączniku;


9. Ćwiczenia grafomotoryczne - utrwalanie cyfr - łączenie kropek, pisanie po śladzie;

 

„Rodzina” – zabawa dydaktyczna;

Rozpoczynamy zdanie:

Rodzina to… . Dziecko  kończy zdanie.

 

Następnie dziecko odpowiada na pytania:

Ile osób liczy nasza rodzina?

Co robimy w rodzinie razem?

 

 Dzieci starsze  uzupełniają naklejkami luki w ilustracji w KP4, 10, a następnie

opowiadają treść ilustracji:

Kogo przedstawia ilustracja?;

Co robią poszczególne osoby?;

Jakie emocje można odczytać z postawy poszczególnych osób?;

 

 

„Idzie rak” – zabawa ruchowa.

 Dzieci poruszają się zgodnie z rytmem wiersza:

 

Chodzi sobie mały rak (dzieci idą cztery kroki do przodu)

Raz do przodu, a raz wspak (dzieci robią cztery kroki do tyłu)

Dokąd idziesz mały raku (dzieci robią cztery kroki do przodu)

Tam, gdzie domek z tataraku, (dzieci robią cztery kroki do tyłu)

bo w nim mama, tata, brat (dzieci robią cztery kroki do przodu)

i ja, bardzo mały rak (dzieci, stojąc w miejscu, pokazują na siebie i kucają)

 

Podczas kolejnych powtórzeń wprowadzamy różną liczbę kroków do poruszania się.

 

 „Zagadkowa osoba” – zabawa słownikowa.

Mamy  przygotowane rysunki  ( poniżej ) przedstawiające ludzi wykonujących czynności charakterystyczne dla różnych zawodów.

Wycinamy obrazki i odwracamy rysunkiem do dołu; 

Dziecko losuje kartkę i opowiada, co robi osoba na kartce, np.

Ta osoba uczy dzieci w szkole lub ta osoba gotuje obiady i inne dania itp.;

Rodzic na podstawie opowiadania dziecka, ma za zadanie odgadnąć jaki zawód wykonuje dana osoba. Potem może nastąpić zamiana – rodzic losuje i opowiada, a dziecko odgaduje.

 

 

1.png

2.png

3.png

4.png

5.png

6.png

7.png

dla.png

dla 1.png

dla 3.png

dla 4.png

dla 5.png

dla 6.png

dla 7.png

cyfry.png

cyfry1.png