Piątek 29 maja 2020 u Kotków

TEMATYKA TYGODNIOWA: Moje zwierzątko

TEMATYKA DNIA: Uwaga! nieznajome zwierzę

PROPOZYCJE ZABAW: 

1.Zabawa rytmiczno - taneczna do piosenki  Baby Shark https://youtu.be/j8z7UjET1Is.

2.Zabawa dydaktyczna " Kto więcej" w oparciu wyprawkę 50-54 - układanie z sylab dowolnych wyrazów, odczytywanie ich, wyjaśnianie znaczenia.

3.Rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji :

 

 

- Co to jest obce, nieznajome zwierzę?

- O czym należy pamiętać kiedy spotkamy takie zwierzę?

- Jak powinniśmy się zachować widząc podczas spaceru za ogrodzeniem psa, który na nas szczeka?

- Jak powinniśmy się zachować będąc w Zoo i oglądając na wybiegu np lwa?

4. Zabawa ruchowa " Kangury"  – zabawa z elementem siłowym.

Dziecko w parze z rodzicem staje naprzeciwko siebie. Mają ręce podniesione na wysokości oczu i dłonie otwarte zwrócone w kierunku partnera. Na sygnał rodzica dziecko podskakuje obunóż z jednoczesnym odpychaniem partnera od siebie. 

5." Kodeks " - zabawa dydaktyczna.

Dziecko próbuje zredagować zasady bezpiecznego zachowania podczas kontaktu z nieznajomymi zwierzętami. W razie problemu rodzic pomaga dziecku np: 

- Trzymamy ręce z dala od ogrodzenia gdzie jest zwierzę

- Nie głaskamy nieznajomych zwierząt itp.

6.Wykonywanie zadań w Karcie Pracy nr 4 , Piszę i Liczę lub Zeszycie Grafomotorycznym zgodnie z tematyką tygodnia.

7.Zabawa ruchowo- naśladowcza" Zwierzęta i ich aktywność" , rodzic pokazuje dziecku obrazek zwierzątka z zapisaną czynnością, którą dziecko ma wykonać wcielając się w dane zwierzę.

 

 

8.Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

 

 

                                                    Życzę Kochani miłej zabawy!!!