Wtorek - 2 czerwca

 

gf-W5Ln-pW96-Uw26_prawa-dziecka-1920x1080-nocrop.jpeg

2 czerwca 2020

 

Temat tygodnia: Świat dziecka.

Temat dnia: Dzieci swoje prawa mają.

 

 

Uświadomienie dzieciom, że zawsze mogą liczyć na pomoc

ze strony dorosłych i nie są sami ze swoimi problemami.

 

plakat_prawa_dziecka.jpeg

 

KAŻDY CZŁOWIEK, CZY MAŁY, CZY DUŻY MA SWOJE PRAWA.

 

 

 

Zabawa integracyjna „Mały człowiek”.

 

Dzieci ilustrują ruchem treść wiersza:

 

Mały człowiek, duża sprawa. (dzieci przykucają, wstają  i zataczają rękami  koło)

Mały człowiek ma swe prawa. (dzieci rękami wskazują siebie)

Strzegąc praw tych należycie, (dzieci krzyżują ręce i przykładają do siebie)

układamy dziecku życie. (dzieci klaszczą, a następnie witają się przez podanie ręki).

 

 

Teraz trochę ruchu: