15.06.2020 P

Data: 15.06;
Temat: "Wakacje tuż, tuż";


1. Czytanie wiersza B. Formy "Co to jest krajobraz?" - treść i praca z wierszem w załączniku;
2. Praca z KP4.24 - szukanie takich samych elementów na obrazkach - dla dzieci 6 letnich;
3. Zabawa plastyczna "W górach" - wybieramy obrazek do kolorowania, a kontury drugiego wypełniamy wg własnego pomysłu. Możemy użyć plastelinę, kawałki kolorowego papieru, kawałki bibuły, kredki itp - w załączniku;
4. Praca z K4,21 - układanie historyjki obrazkowej - dla dzieci 5 letnich;
5. Praca z K4,20 - czytanie globalne;  wyraz podstawowy  hamak; dzielenie na sylaby nazw obrazków;
6. Zabawa matematyczna  - w załączniku;
7. Ćwiczenia graficzne - dla dzieci młodszych - w załączniku;

1. „Co to jest krajobraz”- Bożena Forma

To widok pól zbożem pokrytych,

zielonych łąk dookoła.

To szczyty wysokie, skaliste

i gładkie tafle jeziora.

 

To morza wzburzone fale,

plaże piaszczyste, szerokie.

Pagórki pokryte lasami,

szumiące rzeki głębokie.

 Przygotowujemy mapę Polski , wykorzystujemy poniższe obrazki i zadajemy dzieciom pytania dotyczące treści wiersza;

 

 

Co to jest krajobraz?;

Jakie krajobrazy widzimy na zdjęciach?;

 Który z nich to krajobraz górski?

Dzieci odszukują góry na mapie, określają miejsce ich położenia (na dole mapy). Dzieci odczytują nazwy pasm górskich, np. Karpaty, Sudety, Tatry.

Następnie  prezentujemy  dzieciom ilustracje przedstawiające góralkę i górala w stroju codziennym, np. góral w wełnianym swetrze, portkach, kierpcach, kapeluszu, oraz świstaka, kozicy, niedźwiedzia brunatnego; - linki poniżej

https://www.bing.com/images/search?q=obrazki+g%c3%b3ral+i+g%c3%b3ralki&qpvt=obrazki+g%c3%b3ral+i+g%c3%b3ralki&FORM=IGRE

Na koniec  zadajemy dzieciom pytania:

Po czym poznamy, że na pewno jesteśmy w górach? (wysokie góry, specyficzna mowa – gwara, na

targach ludzie w strojach góralskich sprzedający sery owcze, wyroby z wełny);

Jak nazywajmy potocznie mieszkańców gór? (góral, góralka, baca – gospodarz).

Pokazujemy  dzieciom obrazki mieszkańców gór w strojach ludowych; Jak nazywa się łąka w górach? (hala); Jak nazywa się wędzony ser owczy? (oscypek); W jaki sposób można w górach spędzać wakacje, co można robić?; Jakie zwierzęta można niekiedy zobaczyć podczas wędrówek? (kozica,   świstak, niedźwiedź brunatny) – pokazujemy obrazki tych zwierząt;

https://www.bing.com/images/search?q=obrazki+%c5%9bwistaka%2c+kozicy%2c+nied%c5%bawiedzia+brunatnego&qpvt=obrazki+%c5%9bwistaka%2c+kozicy%2c+nied%c5%bawiedzia+brunatnego&FORM=IGRE

Praca plastyczna

 

 

Zabawy matematyczne – poniżej do druku;

 

 

Ćwiczenia graficzne