18.06.2020 P

Data: 18.06;
Temat: "Wakacje tuż, tuż";


1. Czytanie wiersza K. Rogulskiego "Rzeka" - tworzenie pojęcia rzeka - w załączniku;
2. Praca w KP4,27 - ćwiczenia w liczeniu - dla dzieci 6 letnich;
3. Zabawa plastyczna "Ryby w rzece" - w załączniku;
4. Praca w PiL 75 - kodowanie i dekodowanie czynności matematycznych - dla dzieci 6 letnich;
5. Piosenka do nauki "Czereśnie i dzieci"- aktywne słuchanie piosenki - w załączniku;  https://www.bing.com/videos/search?q=piosenka+Czerte%C5%9Bnie+i+dzieci&docid=608053079781475098&mid=4C7BAF813094AC79FFA64C7BAF813094AC79FFA6 
6. Zabawa ruchowa "Po kamieniach" - w załączniku;
7. Zabawa słownikowa - łączenie wyrazu z obrazkiem - w załączniku;
8. Zabawa matematyczna "Dodaj" - w załączniku;

Wiersz „Rzeka” -  Krzysztof Roguski

Skąd i dokąd płynie rzeka?

Tak się śpieszy i nie czeka?

Wtem szybciej płynąć zaczyna:

Tu opada, tam się wspina,

 

Po podłożu, po korzeniach,

Ślizga się też po kamieniach,

Dolinami lub przez las,

Jakby płynęła na czas!

 

Wciąż przed siebie i wciąż dalej,

Wodospadem w dół, po skale!

Coraz szybszym nurtem rwie,

Nie myśli zatrzymać się!

 

Tu przepływa, tam przepływa...

A wody z niej nie ubywa!

Tu zakręca, drogę skraca,

Ale nigdy nie zawraca!

 

I przez miasta, i przez wsie

Długą wstęgą wije się.

Tutaj skręci, tam okrąży,

A i tak przed czasem zdąży!

 

Tu zabłądzi, tam się zgubi,

Wszędzie chlapie, bo tak lubi.

I tak płynie z gór do morza

Poprzez miasta i bezdroża...

 

Dzieci odpowiadają na pytania:

-Co to jest rzeka?;

-Do czego jest podobna rzeka?;

-Jaka jest woda w rzece?;

-Co robi woda w rzece?;

 -Jakie odgłosy wydaje woda w rzece?;

-Kto mieszka w rzece?

Oglądamy z dziećmi obrazki zwierząt zamieszkujących rzekę (w oparciu o albumy własne) lub link   https://www.bing.com/images/search?q=zwierz%c4%99ta+zamieszkuj%c4%85ce+polskie+rzeki&qpvt=zwierz%c4%99ta+zamieszkuj%c4%85ce+polskie+rzeki&FORM=IGRE

Zabawa plastyczna „Ryby w rzece”;

Dzieci wyklejają kontur ryby – poniżej do druku-  kwadratami wyciętymi z kolorowego papieru makulaturowego o wymiarach ok. 1.5× 1,5cm. Wycinają paski papieru i tną je na małe   kawałki. Zamiast kwadratów można wyciąć kółka.  Płetwy oklejają srebrną folią spożywczą.

 

 

Piosenka „Czereśnie i dzieci”;

Różowe czereśnie pomiędzy listkami,

do niskich gałęzi dosięgamy sami.

Przystawimy sobie drabinkę, stoliczek,

narwiemy czereśni pełniutki koszyczek.

 

Różowe czereśnie pomiędzy listkami,

do niskich gałęzi dosięgamy sami.

A wróble się śmieją z kłopotów dziecięcych,

bo na czubku drzewa czereśni najwięcej.

 

Różowe czereśnie pomiędzy listkami,

do niskich gałęzi dosięgamy sami.

Takie są dojrzałe, że aż leci ślinka,

ćwir – ćwir, niepotrzebna wróbelkom drabinka.

 

Różowe czereśnie pomiędzy listkami,

do niskich gałęzi dosięgamy sami.

Zrobią dzieci kukłę, lecz nie dla zabawki,

będzie straszyć wróble i odganiać kawki.

 

Aktywne słuchanie piosenki – dzieci stoją i w trakcie czterech pierwszych taktów

rysują w powietrzu koła; w drugiej części zwrotki – cztery pozostałe takty –

wędrują w dowolnych kierunkach i klaszczą.

Zabawa z rytmem – dzieci  wystukują rytm z np. używając kredek lub drewnianych łyżek z jednoczesną recytacją -

Ró – żo – we cze – reś – nie

Ma – lut – ki sto – li – czek

Peł – niut – ki ko – szy – czek

 

Nauka I i II zwrotki piosenki;

„Po kamieniach” – zabawa ruchowa.

Dziecko wycina (po konturach) 10 kół. Na każdym kole pisze samodzielnie  jedną cyfrę ( 0 -10 )

 Rozkładamy na podłodze  koła z napisanymi cyframi. Rozkładamy je w taki sposób, by dziecko mogło zrobić krok ( przejść z jednego kamienia na następny, zachowując kolejność od 0 do 10)

Dzieci mają za zadanie przejść przez rzekę po kamieniach, zaczynając od kamienia z liczbą 0, a potem przechodzić  na kolejne kamienie tak, by następna liczba była o jeden większa od poprzedniej.

 

Odczytaj wyraz i połącz z odpowiednim obrazkiem;