19.06.2020 P

Data: 19.06;
Temat; "Wakacje tuż, tuż...''1. Praca w KP4,28 - składanie obrazka z części i naklejanie go na kartkę - dla dzieci 6 letnich;
2. Praca w KP4.29 - klasyfikowanie wg trzech cech - dla dzieci 6 letnich;
3. Praca w Cz.78 - ćwiczenia w czytaniu - dla dzieci 6 letnich;
4. Zabawa dydaktyczna "Mierzymy promienie słońca" - dokonywanie pomiaru długości;
5. Praca z K4,24 - wyszukiwanie na obrazku elementów niepasujących - dla dzieci 5 letnich;
6. "W drodze na biwak" - rysowanie planszy do gry - w załączniku;
7. Nauka III i IV zwrotki piosenki z poprzedniego dnia " Czereśnie i dzieci";
8. Zabawa dydaktyczna - "Porównaj dwa obrazki" -  wyszukiwanie różnic między obrazkami; kolorowanie wybranego obrazka - w załączniku;
9. Rozwiązywanie krzyżówek literowo - obrazkowych - w załączniku;

Zabawa dydaktyczna „Mierzymy promienie słońca”;

Wycinamy z kartki w kolorze żółtym duże koło - słońce i paski różnej długości- promienie słońca;

 Na podłodze kładziemy żółte koło i odchodzące od niego paski – promienie różnej długości; Zadaniem dzieci jest powiedzieć, który promień jest najkrótszy, a który najdłuższy. Następnie proponujemy, aby dzieci zmierzyły długość promieni przy pomocy sznurka. Na koniec prosimy, aby dzieci ustawiły te promienie od najkrótszego do najdłuższego.


Rysowanie gry – ściganki „W drodze na biwak”
Przed przystąpieniem do zabawy  prowadzimy z dziećmi krótką rozmowę na temat pojęcia biwak. Dzieci na podstawie własnych doświadczeń wyjaśniają, co oznacza to słowo.  Kierujemy rozmową, zadając pytania, np.:

-Jeśli idziemy lub jedziemy na biwak, co musimy ze sobą zabrać?;

 -Gdzie można biwakować, w jakich miejscach?;

-Gdzie śpimy, będąc na biwaku?;

-Co można robić na biwaku?

Następnie dzieci rysują grę pod tytułem „W drodze na biwak”.

Startują z domu, a metą jest miejsce biwaku (polana w lesie, miejsce nad jeziorem itp.). Przy tworzeniu gry, rodzic może włączyć się w zabawę. Dajemy dziecku mazaki, klocek do odmierzania pól, kolorowe guziki i kostki. Dzieci najpierw rysują

trasę gry, dzielą ją na pola. Rysują dom w miejscu startu i wymyślone miejsce

biwaku w miejscu mety. Następnie ustalają fabułę gry ze wszystkimi pułapkami

i premiami. Po narysowaniu gry i ustaleniu zasad dzieci grają z rodzeństwem, z rodzicami; 

 

 

„Krzyżówki literowo-obrazkowe;