Spring in the garden.

Spring in the garden - Wiosna w ogrodzie.

 

 

Ilustruj ruchem piosenkę, spróbuj powtarzać słówka:

 

Powtarzaj słówka za głosem lektora:

 

 

Z wizytą u Steve'a:

 

Wykonaj zadanie:

in the garden.jpeg