Odpłatność

INFORMACJA

Odpłatność za miesiąc grudzień 2019 jest już do pobrania

po zalogowaniu na platformę iPrzedszkole

 

 

 

 

UWAGA

 

PANEL RODZICA

Dostęp rodziców/opiekunów do systemu

 iPrzedszkole „PANEL RODZICA”

 

link do logowania do programu: https://iprzedszkole.progman.pl/

 

 Po pierwszym zalogowaniu

proszę wprowadzić adres email.

Będzie on niezbędny do odzyskania ewentualnie zapomnianego hasła.

 

Pracownicy CUW telefonicznie nie będą udzielali żadnych informacji o odpłatnościach. Rodzić/opiekun może w tym celu wykorzystać

funkcję wysyłania Wiadomości znajdującą się w Panelu Rodzica.

  

 

Opłaty w przedszkolach publicznych w Opolu

Opłaty za korzystanie z usług świadczonych przez przedszkola publiczne pobierane są na podstawie uchwały nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Opole. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 1 czerwca 2011 r. Nr 57 poz. 749) http://www.opole.pl/urzad/uchwaly/4921-1001-Resolution-Uchwala_Nr_IX11711_Rady_Miasta_Opola__z_dnia_28_kwietnia_2011_r__w_sprawie_ustal...#paragraph3279

 

  • Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. (D.U. poz. 827) z dniem 1 września 2013 r. ww. uchwała zachowuje moc z wyjątkiem § 3.
  • Opłata za świadczenia przedszkoli od 1 września 2013 r., wynosi 1 zł za godzinę nauczania, wychowania i opieki, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Opłata za korzystanie z usług świadczonych przez przedszkole ulega obniżeniu o 50% na dziecko:

  • na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny;
  • z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko;
  • z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego.
  • na drugie i każde kolejne dziecko z danej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego

Obniżenie opłaty przysługuje tylko z jednego ww. tytułu.

Podstawą obniżenia opłaty jest decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego wydaną na podstawie odrębnych przepisów, przedłożona dyrektorowi przedszkola.